تست مقاله...


شرکت پیشتازان سفر به عنوان اولین زیر ساخت ارتباطی توزیع خدمات گردشگری ایران، فعالیت خود را از شهریور سال 1394 آغاز نمود. چشم انداز این مجموعه کمک به توسعه گردشگری الکترونیک ایران از طریق ارائه وب سرویس و نرم افزارهای زیرساختی رزرواسیون در تمامی حوزه ها می باشد. ×