+98 51 38946204-9

قوانین و مقررات سایت

1-شرکت پیشتازان سفر آسمان پاژ این پس بعنوان فروشنده تلقی می شود.
2-کاربران و مشتریان عزیز که زین پس خریدار تلقی می گردد.
3-فروشنده موظف است کلیه اطلاعات محرمانه خریداران را حفظ نموده و از انتشار و ارایه آن به دیگران خوداری نماید
(توافق طبق پر کردن درخواست وب سرویس و بستن قرارداد حضوری و طبق مفاد قرارداد به خریدار صورت می گیرد)
4-هرگونه استفاده غیرمجاز و غیرقانونی از خدمات فروشنده ممنوع می باشد.
5-شرایط بالا ممکن است تغییر یابد، خریدار باید همواره با مراجعه به این صفحه از شرایط مطلع شود.
آخرین بروز رسانی:1396/04/03
>