حسابداری (Accounting)


حسابداری (Accounting)

Responsive image

 معاملات مالی یک شرکت، سازمان یا یک تجارت است و به طور کلی شامل جمع بندی، تجزیه و تحلیل گزارشات و تحویل آنها به مدیران سازمان هاست.

صورت های مالی به طور کوتاه خلاصه ای از معاملات مالی در یک دوره است که عملکرد، موقعیت مالی ، جریان های نقدی و ... شامل این صورت های مالی تهیه شده می باشد.

فرایند های حسابداری در دو دروه زمانی؛ در طول و در پایان دوره مالی انجام می شود. برای مثال جمع آوری اطلاعات مالی، تجزیه و تحلیل معاملات، ثبت معاملات و ... در طول دوره مالی انجام می شوند.

به طور کلی فرایند های حسابداری ابتدا با جمع آوری تمامی اطلاعات مالی شرکت، سازمان و ... صورت می گیرد سپس به ترتیب مراحل بررسی های لازم بر روی معاملات و عمالیات های مالی، ثبت معمالات و عملیات های مالی، انتقال اطلاعات از دفاتر کل، تهیه تراز آزمایشی، ویرایش و اصلاح حساب های منتقل شده به دفتر کل، تهیه اطلاعاتی از سود، زیان و تغییرات سرمایه، بستن حساب های موقت، تهیه تراز آزمایشی و ترازنامه و به دنبال آن بستن حساب های موقت انجام می شود.

مقالات مرتبط

رزرو و استرداد خودکار گابریل

رزرو و استرداد خودکار گابریل رزرو و استرداد خودکار گابریل

ادامه مطلب
درگاه هوشمند سفر پی

درگاه هوشمند سفر پی راهی آسان جهت سفر های شما

ادامه مطلب
رزرو هتل های داخلی و خارجی

امکان رزرو بالغ بر 5000 هتل داخلی و خارجی

ادامه مطلب
×